Årlig møte for Njård Tennis avholdes i møterommet i Njårdhallen Mandag 6. mars klokken 20:00

Postet av Njård - Tennis den 27. Feb 2023

Til medlemmene 

Årlig møte for Njård Tennis avholdes i møterommet i Njårdhallen Mandag 6. mars klokken 20:00 

Agenda: 

1.     Valg av ordstyrer og referent 

2.     Styrets leder innleder om styrets arbeid i 2022

3.     Behandle årsberetning for 2022

4.     Behandle regnskap for 2022

5.     Orientering om styrets forslag til budsjett for 2023

6.     Valg av gruppestyre i Njård Tennis for innstilling til årsmøte i hovedlaget

7.     Behandling av innkomne forslag fra medlemmene 

Sakspapirer finner du ved å trykke på lenken under

Vi håper mange av dere har mulighet til å delta. Forslag til saker ønsket tatt opp i årlig møte kan sendes til styret ved styremedlem Ola A. Heldal (oheldal@gmail.com

For styret i Njård Tennis

Ola A. Heldal


Årsmelding-2023 + Regnskap.pdf