Njård Jr College Team

Treningsmengde økes videre fra Merkur

Individualisering på gruppetreninger og turnerings oppfølging

Videoanalyse benyttes

 

Oganisering og rammer

På Njård Jr College Team kan vi ta inn opptil 16 spillere. På trening er det 4 spillere pr bane.

Treningsuken per dato mai 2022:

Mandag                             Tennis                 2,5 t                     kl 7-8, 16-17:30

Mandag                             Fys                        1t                          kl.19-20

Tirsdag                               Tennis                 1,5 t                     kl 17:30- 19

Onsdag                               Tennis                 2,5 t                     kl 7-8, 17:30- 19

Onsdag                              Impact                 1,5 t                     kl 20-21:30

Torsdag                              Tennis                  1,5 t                     kl.17:30-19

Torsdag                              Fys                        1t                          kl 19-20

Fredag                                Tennis                  1,5t                      kl .15:30-17

SUM                                                                 12,5

 

Dette betyr en splitt på ca 25/75 på fys/tennis. For denne gruppen anbefales det ytterligere fysisk trening og spilleren får program for egentrening.

Det er et minstekrav til 8 turneringer i året. Max antall spillere 16 stykk. 4 spillere per bane.

Treningens innhold - ferdigheter som øves

1 trener på 4 spillere som standard, men 1 trener på 8 spillere på treninger med fokus på åpent spill. Alle treninger inneholder teknisk eller taktisk del i tillegg til poeng spill. Vi setter mest krefter på videreutvikling av tekniske og taktiske ferdigheter og automatisere utlærte elementer slik man bruker de i match spill. Videreutvikling av teknikk med samarbeide med NTF og Øivind Sørvald.

På Njård Jr College Team så er de tekniske ferdigheter som det øves på tilpasset den enkelte spiller behov. Vi jobber med spillforståelse og tilpasning av slag til situasjonen på banen. Rutiner skal opparbeides. Det opprettes individuelle spillermapper.

 

Retningslinjer og forventninger:

Spillerne forventes å delta på alle treninger i den ordinære treningsuken. Trening skal være så gøy at det blir prioritert foran andre idretter, og sosiale happenings som eks bursdager. Det forventes egen-trening utover de ordinære øktene i oversikten. Det forventes å spille minimum 12 turneringer i året

Vi forventer at utøverne viser respekt for medspiller, trenere og treningstider. Det innebærer bl.a å ta imot beskjeder, og vise hensyn ovenfor andre.

Det arbeides mye med utvikling av tekniske ferdigheter og øvelser for fotarbeid og koordinasjon. Det forventes at vi er raske med ball plukking og er konsentrerte i treningen når vi øver på teknikk. Fokuset er videreutvikling av alle slag.

Tennis er en individuell idrett og derfor har gruppetreninger på dette nivået individuelle oppgaver til spillere. I Njård Tennis er vi likevel opptatt av å bygge lag. Vi har stort fokus på at våre spillere skal bygge hverandre opp, og vi har nulltoleranse for mobbing/utestenging. Det er viktig for trenerne i Njård Tennis å skape godt læringsmiljø og trygge rammer for barna. All vår erfaring tilsier at det er med å bygge gode tennisspillere.  Sammen blir vi best!