AKS Blåball Rødball AKS-Akademi Neptun Mars-Pluto-Jupiter Saturn Venus Uranus Merkur College-Team


Njård Tennis – fra barn til voksen

Alle satellittene (treningsgruppene) har selvstendig guiding slik at man kan gå direkte inn og finne komplett informasjon om den enkelte satellitt på ett sted. 

Dette gjør at dokumentet blir omfattende, og med samme tekst flere steder. Vi mener likevel det er den mest brukervennlige og oversiktlige måten å organisere det på. Det er naturlig at noen treningsgrupper har mer fyldig innhold enn andre. Alle satellittene har egne avsnitt med overskriftene

  • Organisering og rammer
  • Informasjon om treningens innhold
  • Retningslinjer og forventninger
  • Ferdigheter som øves