Rød Ball 


Utvikling av ferdigheter for å kunne spille tennis på det mest grunnleggende nivået

Organisering og rammer

Opptil 18 barn per bane med til sammen 4 trenere (2 hovedtrenere og 2 hjelpetrenere). Treningen varer i 55 minutter og man kan melde seg på to økter i uken.  

Treningens innhold - ferdigheter som øves

På rødt nivå skal spillerne utvikle ferdighetene som kreves for å kunne spille tennis på det mest grunnleggende nivået.  Banen, ballene og racketene er tilpasset barna slik at alle skal kunne oppleve mestring og gleden med spillet. Treningen er lekbasert, men barnet introduseres for de slagtekniske og taktiske basisferdighetene som vil forberede dem på de mer avanserte tekniske og taktiske ferdighetene som skal læres senere. Ulike morsomme spillformer og lav-terskel konkurranseformer er en del av treningen.

På rødt nivå lærer spillerne:

-å serve,

-å spille forehand og backhand,

-hvordan man vinner et poeng.

Det betyr at de må utvikle gode mottaks-ferdigheter og sende-ferdigheter. Grunnslag med god balanse og treffpunkt foran kroppen hjelper en spiller til å lære å slå ballen mot åpne deler av banen og deres taktiske forståelse av spillet er sentrert rundt å bruke disse tomrommene for å vinne poeng.

 

Retningslinjer og forventninger

Vi forventer at utøverne viser respekt for medspiller, trenere og treningstider. Det innebærer bl.a. å ta imot beskjeder, og vise hensyn ovenfor andre. Hovedfokus er å ha det gøy på tennisbanen, samtidig som man opparbeider seg ferdigheter. Mestring er i fokus. Vi tilpasser, med målsetting om at alle skal oppnå følelse av mestring.

Tennis er en individuell idrett. I Njård Tennis er vi likevel opptatt av å bygge lag. Vi tilrettelegger for at våre spillere skal bygge hverandre opp, og vi har nulltoleranse for mobbing/utestenging. Det er viktig for trenerne i Njård Tennis å skape godt læringsmiljø og trygge rammer for barna. All vår erfaring tilsier at det også bygger gode tennisspillere. Sammen blir vi best!