Venus

Spillerne på Venus deltar i U11 og U12 NTF turneringer 

Høyere teknisk og taktisk nivå. Kan gjøre enkel kampanalyse. Kan trene på egenhånd og hjelpe hverandre til å trene med kvalitet.  

Organisering og rammer:

  • Opptil 6 spillere i gruppe med en trener,
  • Mulighet til å trene 3-4 ganger i uken.
  • Grønn ball har 25% lavere trykk enn Gul ball
  • Racket str 25-27 tommer
  • Det spilles over det vanlige nettet og full lengde på banen
  • Spillerne introduserer til «fys» som er fysisk trening i klubbens regi

 

Treningens innhold - ferdigheter som øves

Lære riktig bruk av lengde, spinn og høyde på ballen. Bruk av riktige fotstillinger i forskjellige situasjoner. Jobber med forskjell på 1 og 2 serve. Jobber med å forstå hvilke spillesituasjoner (offensiv, defensiv eller nøytral man befinner seg i og bruker riktig type slag og løsninger til riktig tid. Effektiv bruk av hele kroppen i alle slag.

Ferdigheter som øves:

1.    Kan spille åpen fotstilling – avslutter med ekstra steg for å holde balansen og være klar til          neste ball                                  

2.    Har situasjonsforståelse (rød, gul og grønn sone) og tar styringen i spillet på korte baller.

3.    Kompakt forberedelse – separerer overkropp og underkropp. Tidlig skuldervridning.               

4.    Antisipering – leser ballens bane godt                                        

5.    Approach i spill og avslutte poenget med volley (inkl. split step, skuldervridning og posisjonering

6.    Dynamisk balanse – «slipper opp» etter lukket fotstilling      

7.    God timing av split step                                     

8.    Kan gjøre enkel kampanalyse – upresset/presset/vinner + serveprosent                       

9.    Leg drive på serve                                 

10.  Lengdetest fra grunnlinjen – 3, 2, 1, 0 på tid. Halv singlebane.                                        

11.  Har forståelse for treningskvalitet.                                

12.  God basisteknikk på serve. Linje 1 og linje 2.                                           

13.  Kan serve med begge typer spinn samt uten spinn. Bevisst sammenheng oppkast og serve

14.  Kan utføre top spin lobb (feeding)                                 

15.  Kan redusere og øke tempo bevisst i spill                                  

16.  Serve 6 målområder på 9 baller eller mindre                                           

17.         Bruker beina til å skape kraft – loading og tyngdeoverføring                                      

18.         Trene på offensiv slice – forstår når slice skal brukes                                     

19.         Kan spille skarp volley ut av banen                                        

20.         Kan spille drop volley cross                                                                    

21.         Kan håndfeede partner og jobbe som et team                                 

22.         Forstår hvordan nøytralisere angrep                                    

23.         Spiller tennis uten trener                                          

Retningslinjer og forventninger:

Vi forventer at utøverne viser respekt for medspiller, trenere og treningstider. Det innebærer bl.a å ta imot beskjeder, og vise hensyn ovenfor andre.

På Venus arbeides det med utvikling av tekniske ferdigheter og samtidig en del side øvelser for fotarbeid og koordinasjon. Det forventes at vi er raske med ball plukking og ikke prater med hverandre mens vi øver på teknikk. Fokuset er videreutvikling av alle slag.

Tennis er en individuell idrett og derfor har gruppetreninger på dette nivået individuelle oppgaver til spillere. I Njård Tennis er vi likevel opptatt av å bygge lag. Vi har stort fokus på at våre spillere skal bygge hverandre opp, og vi har nulltoleranse for mobbing/utestenging. Det er viktig for trenerne i Njård Tennis å skape godt læringsmiljø og trygge rammer for barna. All vår erfaring tilsier at det er med å bygge gode tennisspillere.  Sammen blir vi best!