AKS Tennis 

Utvikling av ferdighetene som kreves for å kunne spille tennis på det mest grunnleggende nivået

 

Organisering og rammer:

Opptil 15 barn per trening med 2-3 trenere (2 +1 hjelpetrenere). Treningen varer i 45 minutter og man kan melde seg på to økter i uken, med unntak av Vinderen skole.

Treningen varer i 45 minutter, og er kl 14-15.

Mandager og onsdager: Huseby skole

Tirsdager og torsdager: Smestad skole

Fredager: Vinderen skole

Transport: Huseby skole tar t-banen. Vinderen og Smestad skole blir hentet med maxi-taxi. På samtlige skoler vil en tennistrener hente utøverne og ledsage dem til Njård. Etter trening ledsages de tilbake til skolen.

Treningens innhold - ferdigheter som øves

 AKS skal spillerne utvikle ferdighetene som kreves for å kunne spille tennis på det mest grunnleggende nivået.  Banen, ballene og racketene er tilpasset barna slik at alle skal kunne oppleve mestring og gleden med spillet. Treningen er lekbasert, men barnet introduseres for de slagtekniske og taktiske basisferdighetene som vil forberede dem på de mer avanserte tekniske og taktiske ferdighetene som skal læres på siktUlike morsomme spillformer og lav-terskel konkurranseformer er en del av treningen.

 

På AKS nivå lærer spillerne:

-å serve,

-å spille forehand og backhand,

-hvordan man vinner et poeng.

Det betyr at de må utvikle gode mottaks-ferdigheter og sende-ferdigheter. Grunnslag med god balanse og treffpunkt foran kroppen hjelper en spiller til å lære å slå ballen mot åpne deler av banen og deres taktiske forståelse av spillet er sentrert rundt å bruke disse tomrommene for å vinne poeng.

Retningslinjer og forventninger:

Vi forventer at utøverne viser respekt for medspiller, trenere og treningstider. Det innebærer bl.a å ta imot beskjeder, og vise hensyn ovenfor andre. Hovedfokus er å ha det gøy på tennisbanen, samtidig som man opparbeider seg ferdigheter. Mestring er i fokus. Vi tilpasser, med målsetting om at alle skal oppnå en følelse av mestring.

Tennis er en individuell idrett. I Njård Tennis er vi likevel opptatt av å bygge lag. Vi tilrettelegger for at våre spillere skal bygge hverandre opp, og vi har nulltoleranse for mobbing/utestenging. Det er viktig for trenerne i Njård Tennis å skape godt læringsmiljø og trygge rammer for barna. All vår erfaring tilsier at det også bygger gode tennisspillere. Sammen blir vi best!