Saturn 

På Saturn spilles over det vanlige nettet og full lengde på banen. 

Organisering og rammer:

  • Opptil 6-7 spillere i gruppe med en trener.
  • Mulighet til å trene 2 ganger i uken
  • Grønn ball har 25% lavere trykk enn Gul ball.
  • Racket str:   25-27 tommer

Treningens innhold - ferdigheter som øves

Effektiv bruk av hele kroppen i alle slag. Barna spiller så mye som mulig med andre barn på en bane. Vi forsøker å unngå køer og venting. Jobber med å forstå hvilke spillesituasjoner (offensiv, defensiv eller nøytral man befinner seg i og bruker riktig type slag og løsninger til riktig tid.

På Saturn så jobber vi blant annet med ferdigheter som:

1.           Treffpunkt foran kroppen under spill med partner (fh/bh)                                         

2.           Har tilfredsstillende treffsone (fh/bh)                                   

3.           Kan spille top spin med partner (fh/bh)                               

4.           Har retningskontroll – kan spille til annenhver side (bort fra midtkorridor som er 3m bred)

5.           Har lengdekontroll – kan spille 10 på rad med partner lenger enn servelinjen                     

6.           Kan spille single og double (kan alle serveregler osv)                                    

7.           Kan spille tiebreak og supertiebreak                                     

8.           20 ganger fra grunnlinjen (med recovery)                                          

9.           10 ganger forehand cross fra grunnlinjen (med recovery)                                           

10.         10 ganger backhand cross fra grunnlinjen (med recovery)            

Retningslinjer og forventninger:

Vi forventer at utøverne viser respekt for medspiller, trenere og treningstider. Det innebærer bl.a å ta imot beskjeder, og vise hensyn ovenfor andre. Hovedfokus er å ha det gøy på tennisbanen, samtidig som man opparbeider seg ferdigheter. Mestring er i fokus. Vi tilpasser, med målsetting om at alle skal oppnå en følelse av mestring.

Tennis er en individuell idrett. I Njård Tennis er vi likevel opptatt av å bygge lag. Vi har stort fokus på at våre spillere skal bygge hverandre opp, og vi har nulltoleranse for mobbing/utestenging. Det er viktig for trenerne i Njård Tennis å skape godt læringsmiljø og trygge rammer for barna. All vår erfaring tilsier at det også bygger gode tennisspillere. Sammen blir vi best!