Priser

Priser Våren 2023 

Med det stadig økende kostnadsbilde på alt fra baneleie, lønn og utstyr ser Njård Tennis seg nødt til å øke prisene for første gang på 3 år.

Prisøkningen er satt til 10 prosent på alle kurs denne våren, dette vil sikre en sunn drift av tennisklubben og at vi kan være konkurranse dyktige på lønn, slik at vi beholder den gode trenerstabben vi har i dag.

Prisen på privattimer er også økt, de nye prisene er satt etter sammenligninger med hva de andre klubben i nærområde tilbyr. Slik at klubben holder tritt med våre naboklubber på lønnskompensasjon også på dette område.

Viktig! å huske er at dette vår semesteret er litt annerledes, og har 23 uker kontra 17 uker i høst. I Vinterferien og Påskeferien er det ikke vanlig trening, slik at det det blir 23 uker med tennis.

 

Priser Tenniskids Våren 2023

Aks tennis 1 gang per uke: 4301 kr (følges av trener til og fra skolen)

Aks tennis 2 ganger per uke: 7590 kr (følges av trener til og fra skolen)

Aks tennis 1 gang per uke med transport: 5946 kr

Aks tennis 2 ganger per uke med transport: 10879 kr

Rødball – 1 time i uken: 4048 kr 

Rødball – 2 timer i uken: 7084 kr

Oransje, Grønne og Gule: 1 time i uken: 4554 kr

Oransje, Grønne og Gule: 2 timer i uken: 7590 kr

Oransje, Grønne og Gule: 3 timer i uken: 10626 kr

Voksentennis Vår 2023 

Voksentennis 1 gang i uken: 6072 kr

Voksentennis 2 ganger i uken: 10626 kr  

Privattimer (Priser på privattimer gjelder fra 1 Februar 2023)

Junior: 550 kr + Baneleie  

Voksen: 700 kr + Baneleie