Innstegsnivå 1, Blå Ball 


Tennislek for barn med foresatte på banen

Organisering og rammer

Treningen varer i 55minutter.

En trener per 8 barn (med foresatte) eller 2 trenere på 12-14 barn (med foresatte).

Trenere veileder spillere gjennom forskjellige treningsoppgaver og stasjoner. Barna trener med sine egne foreldre.

Informasjon om treningens innhold

Blått nivå er en fin start for barn og foreldre som vil teste tennis. Nøkkelordene er:

  • Lek
  • Aktivitet
  • Morro
  • Utvikle kroppens ABC (koordinasjon og bevegelse øye-hånd, tilpasse kraft, rytme, reaksjon, balanse og orientering i rommet)

Njårds trenere leder treningen og foreldrene er med og spiller/leker med barna. Ballen og leken er i sentrum. Alle øvelsene skal være morsomme uansett om det er med ball eller ikke. Barna utfordres bl.a. i hinderløype, ved øvelser med racket og ball, og i ulike leker.

Retningslinjer og forventninger

På dette trinnet er det lite retningslinjer, vi skal vekke en interesse for tennis hos barn og foreldre, slik at de får lyst til å starte i Njårds tennisskole.

Barna skal lære seg og omgås og respektere andre barna med samme interesse

Ferdigheter som øves

Slagene forehand og backhand introduseres i grunnleggende former. Det kan f.eks. være ved å rulle, dytte eller balansere ballen.