Neptun


Oransje ball

Oransje ball deles inn i gruppene Mars, Pluto, Jupiter og Neptun. Det er en progresjon i mestringsnivåene fra Mars, Pluto og videre til Jupiter. Inndeling som dette gjøres for at barna skal ha nogenlunde jevnt ferdighetsnivå innad i gruppen som trener sammen.

Det øves på kontroll på ballen ved bruk av ulike spinn, riktige grep på alle slag, og bevegelse/spillers plassering på banen.

Organisering og rammer

 • 8 til 14 spillere per bane . Færre spillere per bane på Jupiter og Neptun
 • 1 - 3 trenere avhengig av antall spillere per bane
 • Kan melde seg på 1-3 økter per i uke. Anbefales minst 2 per uke.
 • Oransje ball har 50% lavere trykk enn en gul ball. Den spretter derfor lavere.
 • Racket: Mindre racketer blir brukt, fra 23-26 tommer
 • Større bane enn på rød ball
 • Det spilles over det vanlige nettet, men linjene trekkes inn en meter på lengden

 

Treningens innhold - ferdigheter som øves

På Oransje ball utvikler spillerne ferdighetene som kreves for å spille tennis på en større bane enn tidligere. Treningen inneholder både tekniske og taktiske øvelser og lekbasert fotarbeide. Mer avanserte, lag baserte spill og øvelser blir introdusert til barna.

På oransje ball så øver vi oss på:

 1. Mottaksferdighet: Tidlig forberedelse. Begynne å lære seg å ta ballen tidligere, lære effektive bevegelsesmønstre. Bruk av riktige fotstillinger i forskjellige spillsituasjoner.

 

 1. Teknisk ferdighet: Kontrollert bruk av begge armer og effektiv bruk av hele kroppen i alle slag. Begynner å kontrollere ballen ved bruk av ulike typer spinn. Mye fokus på overhånds kaste-bevegelse for utvikling av serve. Riktig grep og balanse i serve. Mer volleyspill.

 

 1. Motstander: Barna introduseres nå gradvis til å se an motspillers styrker og svakheter.  Innlæring: Barna spiller så mye som mulig med andre barn på en bane. Vi forsøker å unngå køer og venting. Konkurranse: Klubben skal ha interne turneringer. I tillegg vil det bli arrangert turneringer på landsbasis. Klubbsamhold og lagånd er viktig, og turneringene skal være moro å være med på.

Retningslinjer og forventninger:

Vi forventer at utøverne viser respekt for medspiller, trenere og treningstider. Det innebærer bl.a å ta imot beskjeder, og vise hensyn ovenfor andre. Hovedfokus er å ha det gøy på tennisbanen, samtidig som man opparbeider seg ferdigheter. Mestring er i fokus. Vi tilpasser, med målsetting om at alle skal oppnå en følelse av mestring.

Tennis er en individuell idrett. I Njård Tennis er vi likevel opptatt av å bygge lag. Vi tilrettelegger for at våre spillere skal bygge hverandre opp, og vi har nulltoleranse for mobbing/utestenging. Det er viktig for trenerne i Njård Tennis å skape godt læringsmiljø og trygge rammer for barna. All vår erfaring tilsier at det også bygger gode tennisspillere. Sammen blir vi best!


På Neptun deltar spillerne i U10 NTF turneringer

Organisering og rammer

 • 6 til 8 spillere per bane
 • 1 - 2 trenere
 • Mulighet til å trene 3 ganger i uken, anbefales minst 2 treninger i uken.
 • Oransje ball har 50% lavere trykk enn en gul ball den spretter en del lavere.
 • Racket: Mindre racketer blir brukt, fra 25-26 tommer
 • Det spilles over det vanlige nettet, men linjene trekkes inn en meter i lengden.

 

Treningens innhold - ferdigheter som øves

På Neptun utvikler vi tekniske og taktiske ferdigheter videre slik at spillerne er godt rustet til å kunne spille NTF turneringer. Treningen inneholder mest tekniske øvelser. Nye og mer avanserte drills introduseres og utvikling av serven prioriteres.

På Neptun arbeides det med

1.           Stabilt treffpunkt under spill – beveger seg godt i forhold til ball

2.           God forberedelse med split step og skuldervridning før tilbakeføring (parvis spill)

3.           Parvis spill med god treffsone på begge sider

4.           Spiller med hoftevridning på begge sider

5.           Feeding: Kan styre approach ned langs linjen (ta ballen på toppen) og spille volley i motsatt

              hjørne (feeding).

6.           Feeding: volley – skifte FH/BH

7.           Volley – treffe en ball i hver rute.  4 ruter á 2x2 m – 6 forsøk. (feeding)

8.           SPESIALSLAG: Kan spille drive volley på korte, høye baller (feeding)

9.           SPESIALSLAG: Kan beregne posisjon på lobb – smash med og uten sprett – avslutte i

              balanse (feeding)

10.         Parvis spill 10x volley-volley – må bevege seg bak 3 meterslinje før/etter hver ball

11.         Serve 7 av 10 i rett rute

12.         Kan dra ned tempo ved å ta ballen på vei ned og spille med god høyde og lengde. Kan spille

              i «sikkerhetsmodus». Forstår hvordan spille i forsvar. Parvis spill 40x.

13.         Er kjent med rødt, gult og grønt angrepslys – soneforståelse. Reduserer tempo i rød sone

              og øker tempo i grønn sone.

14.         Angriper med approach på riktig ball (kort/treg ball)

15.         Kan anvende minst to måter å presse motstander på/framprovosere feil

16.         Serve med riktig servegrep og pronasjon

17.         Hel og rytmisk servebevegelse

 

Retningslinjer og forventninger:

Vi forventer at utøverne viser respekt for medspiller, trenere og treningstider. Det innebærer bl.a å ta imot beskjeder, og vise hensyn ovenfor andre. På Neptun arbeides det med utvikling av tekniske ferdigheter og derfor er det litt større krav til oppførsel på banen, være rask med ball plukking og ikke prate med hverandre mens vi øver på teknikk. Fokuset er videreutvikling av alle slag.

Tennis er en individuell idrett. I Njård Tennis er vi likevel opptatt av å bygge lag. Vi har stort fokus på at våre spillere skal bygge hverandre opp, og vi har nulltoleranse for mobbing/utestenging. Det er viktig for trenerne i Njård Tennis å skape godt læringsmiljø og trygge rammer for barna. All vår erfaring tilsier at det er med å bygge gode tennisspillere.  Sammen blir vi best!