Merkur 

På Merkur introdusere video analyse, og mer individuell oppfølging på gruppetreninger og ifm turneringer.

Organisering og rammer

På Merkur kan vi ta inn opptil 16 spillere. På trening er det 4 spillere pr bane.

Per mai 2022 er den ordinære treningsuken slik i Merkur:

Mandag                             Tennis                 2,5 t                     kl. 07-08 og 14:30-16

Mandag                             Fys                        1t                          kl .19-20

Tirsdag                               Tennis                 1,5 t                     kl . 14:30-16

Onsdag                               Tennis                 2,5 t                     kl 7-8, 16-17:30

Onsdag                              Impact                 1,5 t                     kl 20-21:30

Torsdag                              Tennis                  1,5 t                     kl .16-17:30

Fredag                                Tennis                  1 t                         kl .14:30- 15:30

SUM                                                                                               11 timer

Treningens innhold - ferdigheter som øves

1 trener på 4 spillere som standard, men 1 trener på 8 spillere på treninger med fokus på åpent spill. Alle treninger inneholder teknisk eller taktisk del i tillegg til poeng spill. Vi setter mest krefter på teknisk utvikling i den alders gruppe. Videreutvikling av teknikk med samarbeide med NTF og Øivind Sørvald.

På Merkur så er de tekniske ferdigheter som det øves på tilpasset den enkelte spiller behov. Vi jobber med spillforståelse og tilpasning av slag til situasjonen på banen. Rutiner skal opparbeides. Det opprettes individuelle spillermapper

Retningslinjer og forventninger

Spillerne forventes å delta på alle treninger i den ordinære treningsuken. Trening skal være så gøy at det blir prioritert foran andre idretter, og sosiale happenings som eks bursdager. Det forventes egen-trening utover de ordinære øktene i oversikten. For spillere på Merkur så forventes det å spille minimum åtte turneringer i året

Vi forventer at utøverne viser respekt for medspiller, trenere og treningstider. Det innebærer bl.a å ta imot beskjeder, og vise hensyn ovenfor andre.

På Merkur arbeides det med utvikling av tekniske ferdigheter og samtidig en del side øvelser for fotarbeid og koordinasjon. Det forventes at vi er raske med ball plukking og ikke prater med hverandre mens vi øver på teknikk. Fokuset er videreutvikling av alle slag.

Tennis er en individuell idrett og derfor har gruppetreninger på dette nivået individuelle oppgaver til spillere. I Njård Tennis er vi likevel opptatt av å bygge lag. Vi har stort fokus på at våre spillere skal bygge hverandre opp, og vi har nulltoleranse for mobbing/utestenging. Det er viktig for trenerne i Njård Tennis å skape godt læringsmiljø og trygge rammer for barna. All vår erfaring tilsier at det er med å bygge gode tennisspillere.  Sammen blir vi best!