Årsmøte Njård Tennis - 3 Mars KL 19:00

Postet av Njård - Tennis den 16. Feb 2022

Årlig møte for Njård Tennis avholdes i klubbhuset til Njård Tennis Torsdag 3. mars klokken 19:00 

Agenda: 

1.     Valg av ordstyrer og referent 

2.     Styrets leder innleder om styrets arbeid i 2021 

3.     Behandle årsberetning for 2021 (Årsmelding-2021.pdf)

4.     Behandle regnskap for 2021 (Resultat Regnskap - 2021.pdf)

5.     Orientering om styrets forslag til budsjett for 2022

6.     Valg av gruppestyre i Njård Tennis for innstilling til årsmøte i hovedlaget

7.     Behandling av innkomne forslag fra medlemmene 

Sakspapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden i løpet av uke 7

Vi håper mange av dere har mulighet til å delta. Forslag til saker ønsket tatt opp i årlig møte kan sendes til styret ved styremedlem Ola A. Heldal (oheldal@gmail.com

Med vennlig hilsen 

Styret i Njård TennisKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.