Njård Jr College Team

  1. Alder 14+ år
  2. Trenings mengde totalt er 14t
  3. Egen trening og turneringer på toppen av dette
  4. Videoanalyse og teknisk oppfølging
  5. Høy kvalitet på gruppe treninger, godt gjennom tenkt og tilpasset trenings plan
  6. Individualisering på gruppe treninger
  7. Turnerings oppfølging
  8. Alle konkurranse spillere her egen mappe med trenings oppgaver

Oganisering og rammer

Per mai 2022 ser uken sånn ut:

-Tennis trening  Mandag, tirsdag, onsdag torsdag 4 x 1,5 t + 2 x 1t morgen                          = 8 timer.

-Fys                                     Mandag, tirsdag, torsdag 3 x 1 t                                                    = 3 timer.

-Impact                              Onsdag kl 20-21.30                                                                         = 1,5 time

+ ny mulighet for tennis på fredager                                                                                        = 1,5 time

SUM                                                                                                                                           = 14 timer

Sportslig innhold i Njård College Team gul ball er 14timer trening i uken, inkludert organisert fysisk trening 3 ganger i uken. Mulighet å delta på morgentrening 1-2 ganger i uken. Egen trening og turneringer på toppen av dette. Minstekrav 8 turneringer i året. Max Antall spillere 16 stykk. 4 stykker pr bane. Trenings tidspunkter er 14:30, 16:00 og 17:30.

Informasjon om treningens innhold:

1 trener på 4 spillere som standard, men 1 trener på 8 spillere på treninger med fokus på åpent spill. Alle treninger inneholder teknisk eller taktisk del i tillegg til poeng spill. Vi setter mest krefter på videreutvikling av tekniske og taktiske ferdigheter og automatisere utlærte elementer slik man bruker de i match spill. Videreutvikling av teknikk med samarbeide med NTF og Øivind Sørvald.

Retningslinjer og forventninger :

Deltar i hovedsak på alle treninger, med unntak ved skade/sykdom. Trening skal være så gøy at det blir prioritert over andre idretter, sosiale happenings som bursdager osv

Ferdigheter som øves:

Tekniske ferdigheter som øves er tilpasset til spillerens behov. Vi jobber med spill forståelse og tilpassing av slag til situasjonen på banen. Rutiner skal opparbeides. Mer detaljer finner dere i spiller egne mappe