Priser

Priser ved Tenniskids Høsten 2021 

Gjennom høsten 2020 og våren 2021 har prisene på kursene og treningene vi tilbyr i Njård tennis vært oppe for diskusjon i tennis styret. Prisen for høsten 2021 har noen små endringer, Rødball kursene har blitt billigere, mens de andre treningene i Tenniskids forblir de samme.

Viktig å huske er at dette høst semesteret er litt annerledes, og har 17 uker kontra 16 uker. Derfor kan det se ut som at prisene har økt, men prisen pr trening er uendret. I høstferien er det ikke vanlig trening, slik at det det blir 17 Uker med tennis.

 

Priser for høsten 2021

Aks tennis 1 gang per uke: 2890 kr

Aks tennis 2 ganger per uke: 5100 kr

Aks tennis 1 gang per uke med transport: 3995 kr

Aks tennis 2 ganger per uke med transport: 7310 kr

Rødball – 1 time i uken: 2720 kr 

Rødball – 2 timer i uken: 4760 kr

Oransje, Grønne og Gule: 1 time i uken: 3060 kr

Oransje, Grønne og Gule: 2 timer i uken: 5440 kr

Oransje, Grønne og Gule: 3 timer i uken: 6630 kr