Priser

Priser ved Tenniskids Høsten 2022 

Gjennom høsten 2020 og våren 2021 har prisene på kursene og treningene vi tilbyr i Njård tennis vært oppe for diskusjon i tennis styret. Prisen for høsten 2021 har noen små endringer, Rødball kursene har blitt billigere, mens de andre treningene i Tenniskids forblir de samme.

Viktig å huske er at dette høst semesteret er litt annerledes, og har 15 uker kontra 16 uker. I høstferien er det ikke vanlig trening (uke 40), slik at det det blir 15 uker med tennis.

 

Priser for høsten 2022

Aks tennis 1 gang per uke: 2550 kr

Aks tennis 2 ganger per uke: 4500 kr

Aks tennis 1 gang per uke med transport: 3525 kr

Aks tennis 2 ganger per uke med transport: 6450 kr

Rødball – 1 time i uken: 2400 kr 

Rødball – 2 timer i uken: 4200 kr

Oransje, Grønne og Gule: 1 time i uken: 2700 kr

Oransje, Grønne og Gule: 2 timer i uken: 4500 kr

Oransje, Grønne og Gule: 3 timer i uken: 6300 kr