Det første møtet med tennis er helt avgjørende for at barn opplever glede, mestring og trivsel. 


TennisKids konseptet er en videreutvikling av ROGY.


Njård Tennis ønsker flere barn som opplever mestringsglede gjennom å lære de grunnleggende tekniske ferdighetene og spillets emosjonelle utfordringer. Vi tilrettelegger for at barna kan etablere livslange vennskap og vi vil inspirere dem til å spille tennis livet ut!


Tilpasset utstyr

TennisKids bygger på samme prinsippet med baller og med ulike nivåer. 

  • Vi bruker rød, oransje eller grønne banner (benyttet i tennisskolen) som spretter lavere og er langsommere enn vanlige baller - noe som gjør det enklere å motta, treffe og styre ballen.
  • Racketene er tilpasset alder og nivå.
  • Banestørrelsen i henhold til ball og nivå.
  • Spillet og turneringsformater er tilpasset slik at alle får spille mye, uten særlig fokus på hvem som vinner eller taper. Det viktigste er å mestre og utvikle seg.

Vi gleder oss til å tilby barn og ungdom en spennende høst med TennisKids.


Praktisk info


Vårsemester 2023


Start: uke 1. Tirsdag 3. Januar 2023 

Slutt: uke 25. Torsdag 22. Juni 2023 


Venteliste? https://club.spond.com/landing/courses/njaard/9A78E017093447E38BAE0B7F4E204E47 


Vi gjør oppmerksomme på at gruppene blir overført fra Høsten 2022 til Våren 2023. De som deltok på kurs på Høsten 2022 har førsterett på plass til Våren 2023.

Dager Uten Trening

Vinterferien: Uke 8, 20-24 februar 

Påskeferie: Uke 14, 3 - 10 April 

Mandag 1 Mai 

Onsdag 17 Mai 

Torsdag 18 Mai 

Fredag 19 Mai

Mandag 29 Mai 


Vi følger skoleplanen til grunnskolen i Oslo.


 Njård Tennis er sertifisert og godkjent av NTF.

NTF (Norges Tennis Forbund) har utviklet et eget konsept for barn.