Rød gruppe - Tennisskolen

På dette nivået er det fokus på innlæring, samtidig som det skal være moro å spille tennis.

Tennisskolen med rødt, oransje og grønt nivå er strukturen for treningen og utviklingen i den første fasen av innlæringen. Tilpasset utstyr (racket og ball) samt at de spiller på tilpassede banestørrelser er med på å gjøre det lettere for barn og gradvis tilegne seg grunnleggende tennis ferdigheter.
Deltakelse i andre idretter for utvikling av allsidige fysiske ferdigheter viser seg er svært fordelaktig for senere utvikling. På dette trinnet, er det for tidlig å fokusere på konkurransetennis, men lagbaserte Red Tour turneringer kan være en fin introduksjon til konkurranse og inspirerer til videre deltakelse.

Spillerne skal på dette nivået lære grunnprinsippene for tennis, slik at barna får et grunnlag for videre utvikling.

Våre trenere er utdannet av Norges Tennisforbund etter ITFs (det internasjonale tennisforbundet) opplæringskonsept. For at barna skal trives på treningen er det viktig at det opplever treningen som morsom. Tennisskolen er basert på at barna skal være mest mulig i aktivitet, og stå minst mulig i kø.

Etter hvert som barna har lært grunnleggende ferdigheter kan de være med på våre interne turneringer og konkurrere mot andre på samme nivå. På denne måten ufarliggjør vi turneringsspill. Neste steg er Red Tour, som er turneringer som går på rundgang i klubbene, og hvor flere fra hver klubb drar sammen på turnering sammen med en av trenerne. Disse turneringene er lagt opp slik at de avvikles over noen få timer på lørdager eller søndager.

Rød gruppe er for nybegynnere og er delt inn i 3 utviklingstrinn, Rød 1,2 og 3, der Rød 3 er høyeste nivå. Våre trenere vil fortløpende gjøre en vurdering av barnas utvikling slik at vi hele tiden kan sette dem i grupper som gir dem en utfordring.


Røde grupper bruker «røde» baller og forkortede baner:

  • Banestørrelse: 1/4 størrelse 
  • Anbefalt racket: junior størrelse, 23 tommer
  • Aldersgruppe: 5-8 år
  • Aldersgruppe, nybegynnere: 8-10 år


For registrering trykker du på aktuelle link for registrering og betaling:


Rød Kl 17-18 Mandag

https://njard.weborg.no/event/77


Rød Kl 17-18 Onsdag

https://njard.weborg.no/event/78


Rød Kl 17-18 Fredag

https://njard.weborg.no/event/79


Spørsmål til Ansvarlig for Tennisskolen

Vennligst send epost til: rogy@njaard.no

Praktisk info

Tid

Året er delt inn i 2 semester.
For øvrig følger vi skoleplanen i Oslo.

For treningstider les her.


Oppsett

  • Inntil 3 røde grupper per bane
  • 4-6 spillere per gruppe
  • En trener per gruppe

Sted

Njårdhallen


Før bli med

For å delta på gruppetrening må du være medlem i Njård. Medlemskap for barn koster kun kr 350 pr år. 


Ansvarlig for Tennisskolen

Vennligst send epost til: rogy@njaard.no


Om treningsavgiften

Treningsavgiften varierer ut fra hvor mange timer du spiller, og dette velger du ved å logge inn på vår hjemmeside. Her finner du alle aktiviteter og priser - og også vår betalingsløsning. Betalingsfristen er dato for hver semesterstart. Vær også oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på de enkelte kursene og her gjelder "først til mølla".

For mer informasjon om priser les her.


Levert av IdrettenOnline