Lisens/forsikring

Endringer i betalingsopplegget for lisens/forsikring

Alle som skal spille turneringer må fortsatt ha lisens (ikke nødvening for interne turneringer i regi av Njård). Det nye er som følger:

Lisensen betales nå via Idrettsforbundets personlige portal Min Idrett. Har dere ikke lisense fra tidligere, ta kontakt med Njårdkontoret tlf 23222250 eller pr epost info@njaard.no

Fra og med 20. desember er lisens tilgjengelig for betaling på Min Idrett for alle som betalte lisens forrige sesong. Som tidligere år forfaller lisensen til betaling 1. januar.

Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post.

Lisensen kan betales med KID via nettbank. (Samme KID og kontonummer som tidligere. Kontonummeret er 7874.05.97301.)

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller klubbens region opprette et lisenskrav i Sportsadmin (SA). Alle klubbledere som er registrert i våre systemer har tilgang til å gjøre dette. I Njård er det Lise på Njårdkontoret som ordner dette (info@njaard.no).

*)Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.

I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.

Om du ikke allerede er registrert som bruker på Min Idrett, må dette gjøres.


Lisens 2017


Pris m/standard forsikringPris m/utvidet forsikring
Barnelisens (født 2004-2010)0Ikke tilgjengelig
Junior (født 1998-2004)kr 300kr 510
Senior (født 1948-1997)kr 420kr 630
Veteran (1947 og eldre)kr 290 (ikke forsikring)kr 630

Mer om lisens, forsikring og vilkår finner du her.


Levert av IdrettenOnline