Mars, Pluto, Jupiter

Oransje ball

Oransje ball deles inn i gruppene Mars, Pluto, Jupiter og Neptun. Det er en progresjon i mestringsnivåene fra Mars, Pluto og videre til Jupiter. Inndeling som dette gjøres for at barna skal ha noenlunde jevnt ferdighetsnivå innad i gruppen som trener sammen.

Det øves på kontroll på ballen ved bruk av ulike spinn, riktige grep på alle slag, og bevegelse/spillers plassering på banen.

Organisering og rammer

  • 8 til 14 spillere per bane . Færre spillere per bane på Jupiter og Neptun
  • 1 - 3 trenere avhengig av antall spillere per bane
  • Kan melde seg på 1-3 økter per i uke. Anbefales minst 2 per uke.
  • Oransje ball har 50% lavere trykk enn en gul ball. Den spretter derfor lavere.
  • Racket: Mindre racketer blir brukt, fra 23-26 tommer
  • Større bane enn på rød ball
  • Det spilles over det vanlige nettet, men linjene trekkes inn en meter på lengden

 

Treningens innhold - ferdigheter som øves

På Oransje ball utvikler spillerne ferdighetene som kreves for å spille tennis på en større bane enn tidligere. Treningen inneholder både tekniske og taktiske øvelser og lekbasert fotarbeid. Mer avanserte, lag baserte spill og øvelser blir introdusert til barna.

På oransje ball så øver vi oss på:

  1. Mottaksferdighet: Tidlig forberedelse. Begynne å lære seg å ta ballen tidligere, lære effektive bevegelsesmønstre. Bruk av riktige fotstillinger i forskjellige spillsituasjoner.

 

  1. Teknisk ferdighet: Kontrollert bruk av begge armer og effektiv bruk av hele kroppen i alle slag. Begynner å kontrollere ballen ved bruk av ulike typer spinn. Mye fokus på overhånds kaste-bevegelse for utvikling av serve. Riktig grep og balanse i serve. Mer volleyspill.

 

  1. Motstander: Barna introduseres nå gradvis til å se an motspillers styrker og svakheter.  Innlæring: Barna spiller så mye som mulig med andre barn på en bane. Vi forsøker å unngå køer og venting. Konkurranse: Klubben skal ha interne turneringer. I tillegg vil det bli arrangert turneringer på landsbasis. Klubbsamhold og lagånd er viktig, og turneringene skal være moro å være med på.

Retningslinjer og forventninger:

Vi forventer at utøverne viser respekt for medspiller, trenere og treningstider. Det innebærer bl.a å ta imot beskjeder, og vise hensyn ovenfor andre. Hovedfokus er å ha det gøy på tennisbanen, samtidig som man opparbeider seg ferdigheter. Mestring er i fokus. Vi tilpasser, med målsetting om at alle skal oppnå en følelse av mestring.

Tennis er en individuell idrett. I Njård Tennis er vi likevel opptatt av å bygge lag. Vi tilrettelegger for at våre spillere skal bygge hverandre opp, og vi har nulltoleranse for mobbing/utestenging. Det er viktig for trenerne i Njård Tennis å skape godt læringsmiljø og trygge rammer for barna. All vår erfaring tilsier at det også bygger gode tennisspillere. Sammen blir vi best!


Ferdigheter som øves

Kunne spille parvis fra grunnlinje, med recovery og klarposisjon. Treffpunkt foran kroppen. Kan spille game.              

1.           Kan spille 20x parvis innenfor serveruten – med recovery og klarposisjon

2.           Kan spille 20x med trener fra oransje grunnlinje – med recovery og klarposisjon

3.           Feeding: Treffpunkt foran kroppen forehand

4.           Feeding: Treffpunkt foran kroppen backhand

5.           Feeding: Forehand og backhand med balanse + gjør split step

6.           Riktig kasteteknikk (overarmskast med pronasjon, hofte- og overkroppsrotasjon og      

              balanse)

7.           Kan spille games på oransje bane. Klarer å telle selv, skifte side, dømme inn/ut,    

              samarbeide/kommunisere med motstander, og får til ballvekslinger

8.           Parvis spill 10x med recovery og klarposisjon. Sette opp linje tre meter fra nett, og

              pannekake 8 meter fra nett.

9.           Kan spille 12x forehand cross med partner

10.         Kan spille 8x backhand cross med partner

11.         Forstår hva det vil si å ta ballen på vei ned og å ta ballen på toppen

12.         Feeding: Skifter til riktig grep mellom forehand og backhand (FH, BH, FH, BH, FH, BH)

13.         Kan serve i riktig rute 5 av 10 fra oransje grunnlinje

14.         Kan serve mest mulig likt et godt overarmskast, dvs. trekke inn underarm og vri fram albue

              og bruke hofte  


Ferdigheter som øves

Spiller med top spin og har god retnings - og lengdekontroll. God basis forehand, backhand, serve

1.           Kan spille 20x forehand cross (med recovery)

2.           Kan spille 12x backhand cross (med recovery)

3.           Parvis: treffpunkt foran kroppen under spill

4.           Feeding: Treffsone – slår innenfra og ut (ikke omvendt)

5.           Feeding: Skuldervridning før tilbakeføring

6.           Feeding lett ball, vanskelig ball: Kan flytte seg raskt til ball 2, svinge rolig og stå i balanse

              etter hoftevridning

7.           Kan styre ball bort fra midten – får motstander til å bevege seg ut fra senterområde

8.           Kan sette opp tempo ved å ta ballen tidlig (rollespill)

9.           Kaste over servelinjen og opp mot oransj grunnlinje

10.         Hel servebevegelse

11.         Serve i riktig rute 6 av 10 (oransj grunnlinje)

12.         Kan vise sidespinn ved å treffe ballen på utsiden


Ferdigheter som øves

God basisteknikk og taktisk forståelse, har god presisjon med partner i fleste posisjoner og behersker også spesialslag

1.           Gjør split step på riktig tidspunkt

2.           Kan spille 15x parvis over tre nett (midt serverute)

3.           Forstår hva som menes med god lengde

4.           Forstår hvordan man kan spille med lavere risiko og større sikkerhet (rackethastighet,

              høyde, linjemarginer, cross, top spin)

5.           Kan spille minikonvolutten – 15x cross/rett i serverute

6.           Parvis: kan spille top spin til hverandre (FH og BH)

7.           Feeding: volley m/ forflytning – opprettholde avstand - kort sving

8.           Serve: Starter med vekt på bakre fot og avslutter i balanse med tyngdeoverføring og racket

              ved utsiden av fremre fot

9.           Kan serve med riktig servegrep og pronasjon

10.         Kan spille med semi-åpen fotstilling

11.         Bruker beina FH/BH – «loading» + tyngdeoverføring