Baneregler


Banebooking
Alle som benytter utebanene skal ha registert (booket) time i vårt bookingssystem. Betaler du spilleavgift kan du benytte banene så mye du vil i hele sesongen (kun for medlemmer). Du kan ikke booke mer enn en time av gangen, men hvis timen etter er ledig kan du fortsette å spille. Du har lov å ta med en gjest, men samme person kan ikke tas med jevnlig uten å bli medlem.

Timene skal bookes og husk også slette bookingen hvis du ikke skal benytte den.

Drop-in timer (både medlemmer og ikke-medlemmer). Vi har åpnet for at alle som ønsker det kan få mulighet til å spille. For å bestille drop-in time må du være registert i vårt bookingsystem (se Bestill utebane). Som drop-in kunde kan du ikke fortsette å spille etter timen din er ferdig uten å betale for ny time.

Banestell
Grusbanene skal alltid kostes (i sirkel, ikke frem og tilbake) og linjer rengjøres etter bruk. Banene skal vannes før bruk når det er nødvendig.

Banen skal være klar for neste leietaker på hel time, dvs. at alle baller skal være plukket opp og at man har kostet og tatt linjene og er klar til å forlate banen.

Oppførsel
Det forventes sportslig og hyggelig oppførsel på banene. Banning, hyling, racketkasting og lignende godtas ikke. Overtredelse kan medføre bortvisning fra banen. Det er ikke tillatt å spille med bar overkropp. Bruk søppelkassen for drikkeflasker, tomme ballrør og annet, og bidra til å holde anlegget ryddig og pent.

Joggesko og annet fottøy ikke tillatt
Annet fottøy enn tennissko ødelegger banene, og joggesko og annet fottøy er derfor strengt forbudt å bruke på banene. Dette gjelder også “hardcourt”-banene.

Siste spilletid kl 23:00
Av hensyn til naboer skal ikke banene benyttes før kl 07:00 og etter kl 23:00 og ballveggen må ikke benyttes før kl 09:00 i helgene.

Dyr
Hunder og andre husdyr er ikke tillatt inne på banene, hverken utendørs eller i bobla

Røyking
Røyking er forbudt på hele anlegget

Klubbtreninger
Treningsvirksomheten kan reservere 3 baner totalt, av dette maks 2 grusbaner. Hvis det er ledige baner kan disse benyttes av treningsvirksomheten, men spillerne må vike hvis banen er reservert.

Lagkamper/turneringer
I forbindelse med lagkamper og turneringer kan det inntreffe forsinkelser. Hvis dette skjer så har slike kamper fortrinnsrett i forhold til bookede timer. Det samme gjelder hvis det ved en feil eller lignede ikke er booket timer til slike arrangementer. Drop-in timer vil bli tilgodesett med ny gratis time etter avtale alternativt tilbakebetaling av baneleien.

Privattimer
Det er kun trenere som har avtale med klubben som kan drive undervisning på Njårds anlegg.