Velkommen til Njård Tennis

Klubbens visjon er at alle skal oppleve et mestringsorientert læringsmiljø og kunne bli så gode som de vil.

I tennisavdelingen har vi som mål at tennis skal være en idrett for alle.

Om du er barn, ungdom,  voksen, mosjonist eller konkurranseutøver,  våre dyktige sertifiserte trenere hjelper deg med å tilrettelegge treninger. Vi følger moderne læringsmetoder, teknikker og utstyr.

Velkommen til oss på Njård Tennis!


Praktisk Info

Vårsemester 2023

Start: uke 1. Tirsdag 3. Januar 2023 

Slutt: uke 25. Torsdag 22. Juni 2023 


Venteliste Tennis Kids: https://club.spond.com/landing/courses/njaard/9A78E017093447E38BAE0B7F4E204E47 


Vi gjør oppmerksomme på at gruppene blir overført fra Høsten 2022 til Våren 2023. De som deltok på kurs på Høsten 2022 har førsterett på plass til Våren 2023.

Dager Uten Trening

Vinterferien: Uke 8, 20-24 februar 

Påskeferie: Uke 14, 3 - 10 April 

Mandag 1 Mai 

Onsdag 17 Mai 

Torsdag 18 Mai 

Fredag 19 Mai

Mandag 29 Mai 


Vi følger skoleplanen til grunnskolen i Oslo.